Wednesday, September 12, 2012

Hoat Hinh: Tam Quoc Chi 2011

Phim Hoat Hinh: Tam Quoc Chi 2011Hoat Hinh: Tam Quoc Chi 2011

Director:Chu Mẫn, Thẩm Thọ Lâm
Với sự tham gia của: Mã Tuyết Liên, Tôn Mẫn
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Hoạt Hình,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Time:: 52 Tập
Publish date: 2011

Infomation: Phim hoạt hình Tam Quốc Chí được biên soạn dựa trên tác phẩm lịch sử Tam Quốc đã từng được các đạo diễ! n dàn dựng thành phim.Phim kể về Hoạt Hình: Tam Quốc Chí 2011 Một lần nữa Tam Quốc Chí lại được các nhà làm phim thực hiện lại bằng những hình ảnh đồ hoạ hoạt hình đẹp mắt.Bộ phim Hoạt Hình: Tam Quốc Chí 2011 Tam Quốc Chí viết vào cuối đời Đông Hán đã xảy ra loạn thế mà trăm năm hiếm thấy, cuộc hỗn loạn tranh kỳ của các quan thần và ngoại thích khiến cho triều lâm vào cảnh suy đồi, dân chúng lầm than. Cuối cùng dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, các cuộc chém giết diễn ra khiến dân chúng hoãn loạn. Tư đồ đại nhân - một minh quan của triều đình viết sớ chiêu mộ nghĩa quân. Lúc bấy giờ nhiều anh hùng hào kiệt, cùng các nhân tài về quân sự xuất hiện như Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ. Lưu Bị muốn lập ra một nhóm nhân nghĩa chi sư để tìm ra con đường c! ứu quốc. Cuối cùng cả ba cùng bái làm huynh đệ ! tại đ ào viên. Sau khi triều đình ra cáo thị chiêu mộ nghĩa quân, hoà kiệt khắp nơi ồ ạc khởi binh. Tào Tháo ở Bạc Châu cũng khởi binh hưởng ứng...Diễn biến phim thế nào mời bạn xem phim

No comments:

Post a Comment