Thursday, September 13, 2012

Bao Thanh Thien Phan 10

Xem Phim Bao Thanh Thien Phan 10Bao Thanh Thien Phan 10

Biên đạo Đang cập nhật
Actor/Actress: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên
Production:: Đang cập nhật
Thể loại: Phim Hình Sự,Phim Dã Sữ,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 25 tập
Publish date: 1995

Nội dung phim: Phim Bao Thanh Thiên Phần 10 tiếp tục những vụ án ly! kỳ và hấp dẫn xoay quanh Khai Phong phủ và Bao Chửng và các học trò của mình.Bộ phim Bao Thanh Thiên Phần 10 Bao Thanh Thiên nổi tiếng là vị quan thanh liêm chính trực luôn hết lòng vì nhân dân và phục vụ.Câu chuyện phim Bao Thanh Thiên Phần 10 Bên cạnh ông cũng có những học trò tài giỏi và trung thành, đặc biệt là Triển Chiêu võ nghệ cao cường và Công Tôn Sách uyên bác và giỏi ý thuật. Phim Bao Thanh Thiên Phần 10 bao gồm các vụ án như: Quẻ bói Âm Dương, Lời trong tranh, Bàng Phi có mang, Vương tôn ăn mày... Phim Bao Thanh Thiên Phần 10 vẫn tiếp tục là bộ ba Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên thủ vai chính làm các bạn không thể bỏ lở.

No comments:

Post a Comment