Wednesday, September 12, 2012

Xem phim Tan Song Long Dai Duong

Phim Tan Song Long Dai DuongTan Song Long Dai Duong

Đạo diễn:Vương Tinh
Với sự tham gia của: Chu Ân, Phương Lực Thân, Trần Quốc Khôn, Ứng Thể Nhi, Vưu Dũng
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Đang cập nhật,
Country: Phim Trung Quốc,
Time:: 38 tập
Năm phát hành: 2011

Nội dung phim: Phim Tân Song Long Đại Đường lấy bối cảnh Trung Quốc thời cổ đại, thời hai nước Tấn triều đại thời ở thế bất tuyệt, cuối cùng do Tuỳ Băng đế thống nhất, khi Băng Đế băng hà truyền ngôi cho Tuỳ Dương Đế Dương Quảng - tàn bạo, hung tàn, ham mê dục vọng kêu thiên hạ đóng thếu đinh chỉ để lấy vui cho mình, thiên hạ lại càng đại loạn.Phim Tân Song Long Đại Đường Lúc bấy giờ có bốn môn phái chống đối Quyết Vũ Văn, Độc Cô, Lý, Tống tranh đấu không ngừng.Trong phim Tân Song Long Đại Đường Trong đó Vũ Văn Hoá, Vũ Văn Gia hợp thành thế lực mạnh nhất. Vũ Văn Hoá với những chiến công hiển hách trong triều Dương Quảng sợ hắn ba phần, lại có sự giúp đỡ cùa người em không đối thủ của Vũ Văn. Hai người võ công tuyệt thế. Vũ Văn Hoá có luyện thành công nội lực Băng Huyền Kính không có ai là đối thủ. Vũ Văn Gia giúp Văn Đế giành thiên hạ bốn phươn yên bình, cái gọi là công cao thần chủ đương nhiên trong lòng ông ta biết rõ, chủng tử cố ý muốn giết chủ đã dần dần nảy mầm trong lòng ông ta

No comments:

Post a Comment