Tuesday, September 18, 2012

Hau Cung

Hau CungHau Cung

Biên đạo Huỳnh Kiến Huân
Actor/Actress: An Dĩ Hiên, Dương Di, Đàm Diệu Văn, Phùng Thiệu Phong
Production:: TVB
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Tâm Lý,Phim Dã Sữ,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Time:: 44 tập
Năm phát hành: 2011

Nội dung phim: Hậu Cung: kể về những cô gái nơi chốn cung đình thời nhà Minh, và trong đó có mộ! t cô gái đã mạo danh Thiệu Xuân Hoa nhập cung để báo ơn.Câu chuyện phim Hậu Cung Tại cung đình cô trở thành một cung nữ nhạc và đã yeu một nhạc sư.Phim Hậu Cung  Nhưng nhạc sư này chủ yếu vào cung là để giết tên thái giám trả thù cho anh trai. Hậu Cung cô gái vô tình bị lôi vào chuyện dấu tranh giữa các phi tần. Cảnh sống ở hậu cung của các phi tần không hề sung sướng như người ngoài tưởng tượng họ đáu đá nhau để dành quyền tối cao và co gái Xuan Hoa cũng không ngoại lệ nhưng co lức nào cũng có nhac 5 sư Dương Vĩnh bảo vệ...

No comments:

Post a Comment