Wednesday, August 22, 2012

Trang Dai Phan Son

Xem Phim Trang Dai Phan SonTrang Dai Phan Son

Đạo diễn:Đang cập nhật
Với sự tham gia của: Trần Hào, Trần Mẫn Chi, Mông Gia Tuệ, Hướng Hải Lam, Lê Tư...
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,
Country: Phim Trung Quốc,
Độ dài: : 30 tập
Publish date: 2005

Infomation: Trang Đài Phấn Son: Môn đăng hộ đối luôn là tư tưởng hôn nhân lớn của ngày xưa, chính vì điều đó mà tình cảm của Chúc! Hữu Thành và Tống Vân Thường không được chấp nhận.Phim kể về Trang Đài Phấn Son Tống Vân Thường là cộ gái từng phục vụ cho quán trà còn Hữu Thành là thiếu gia của cửa buôn phấn son lớn Kính Hoa Đường.Bộ phim Trang Đài Phấn Son Họ quyết định bỏ đi, sau đó Vân Thương có thai hai người họ kết hôn với sự chứng kiến của Hữu Nghiệp và Dĩ Phương. Sau đó Hữu Thành qua đời do tai nạn, Vân Thường được về nhà họ Chúc nhưng sống dưới cái nhìn khinh bỉ của mọi người. Phim Trang Đài Phấn Son bắt đầu cuộc tranh giành gia tài khi hiệu buôn ngày càng phát đạt. Sau đó nghê gái điếm bị cấm nên ngành phấn son cũng ế theo làm cho Hữu Nghiêp mất vị trí và người thay thế là Hữu Bang người vừa từ Nhật trở về. Phim Trang Đài Phấn Son cũng nói về quan niệm trọng nam khinh nữ khi Vân Thường sinh con gái, cô ấy tiếp tục sống với sự khinh rẻ của mọi người trong chúc gia.

No comments:

Post a Comment