Wednesday, August 22, 2012

Phim Nhat Nguyet Lang Khong

Nhat Nguyet Lang KhongNhat Nguyet Lang Khong

Director:Lộ Kỳ
Actor/Actress: Lưu Hiểu Khánh, Liêu Ân Tuấn, Huỳnh Thánh Y
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Dã Sữ,
Country: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 62 tập
Năm sản xuất: 2009

Infomation: Nhật Nguyệt Lăng Không: Có lẽ chúng ta ai cũng biết Võ Tắc Thiên là vị hoàng đế nữ đầu tiên của Trung quốc, Nhật Nguyệt Lăng Không sẽ nói về cuộc �! �ời của bà từ lúc đăng cơ một cách sinh động.Phim Nhật Nguyệt Lăng Không Nhật Nguyệt Lăng Không còn đào sâu vào mối quan hệ tham giao của bà với tài nữ Tạ Dao Hoàn của vùng đất Ba Thục.Trong phim Nhật Nguyệt Lăng Không Võ Tắc Thiên lần này do Lưu Hiểu Khánh thủ vai, có thể nói Lưu Hiểu Khánh là người thể hiện vai Võ Tắc Thiên thành công nhất từ trước tới nay. Bộ phim Nhật Nguyệt Lăng Không dài 62 tập được phát hành năm 2009.

No comments:

Post a Comment